Kelvin-Wah

Yamazaki 12 Year

Single Malt — Honshu, Japan

Tasted
4.0
4.0 out of 5 stars